Polskę mamy w naszych sercach! Zawsze! ♥️.

➡️ Na terenie Polski flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
➡️ Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.

About the author: Piotr