Joachim Brudziński – jeden z aktywniejszych posłów bieżącej kadencji (2019-2024)

10229 wystąpień w Parlamencie Europejskim podczas debat 42 sprawozdania jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca 20 opinie jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca 155 projekty rezolucji 492 pisemne wyjaśnienia dot. głosowania 41 pytania wymagające odpowiedzi pisemnej Joachim Brudziński jest posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS oraz członkiem grupy EKR.