Joachim Brudziński: Należy zapewnić płynną współpracę między OLAF i EPPO

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli, miała miejsce debata w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie współpracy z Prokuraturą Europejską (EPPO) i skuteczności dochodzeń OLAFUdział w dyskusji wziął eurodeputowany PiS Joachim Brudziński.

Joachim Brudziński mówił, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie prokuratury europejskiej, spowodowało konieczność aktualizacji aktów prawnych przez KE oraz potrzebę odpowiedniego dostosowania właściwych przepisów UE, regulujących obszar zwalczania nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do wydatków, jak i dochodów  budżetu UE. „Kluczowe znaczenie miało zagwarantowanie, aby nowe ramy prawne OLAF zapewniały możliwość wywiązywania się ze spoczywających na nim obowiązków statutowych, bez dublowania się kompetencji z prokuraturą europejską, a także realizacji obszarów względem prokuratury europejskiej państw członkowskich oraz instytucji, organów, urzędów i agencji Unii” – stwierdził eurodeputowany.

Europoseł wskazał, że dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań, OLAF miałby prowadzić dochodzenia w skuteczniejszy i spójniejszy sposób, a tym samym przyczynić się do efektywnej ochrony budżetu w całej UE. Jednak, jak zauważył, pojawiają się wątpliwości. „Pierwsza z nich, to możliwość naruszenia kompetencji państw członkowskich.  Kolejna – możliwość dublowania uprawnień OLAFu i europejskiej prokuratury i dochodzeń krajowych. Mimo wszystko, niejasna jest też rola prokuratury europejskiej i w związku z tym, występuje możliwość rozciągania w przyszłości uprawnień obu organów np. poprzez akty implementacyjne Komisji” – przestrzegał Joachim Brudziński.

About the author: Piotr