Chcemy, by #dane były przetwarzane w celu znajdowania rozwiązań poprawiających jakość życia i napędzających gospodarkę

✅ „Chcemy, by #dane były przetwarzane w celu znajdowania rozwiązań poprawiających jakość życia i napędzających gospodarkę.”
✅ „Jednocześnie dostrzegamy ryzyko zdominowania procesów udostępniania danych przez największe na świecie #spółki #technologiczne będące skądinąd właścicielem największych systemowo ważnych platform internetowych.”
✅ „W naszej ocenie projekt nie daje wystarczających gwarancji, by wyeliminować ryzyko takiej dominacji. Podkreślę również, że zależy nam na tym, by dane gromadzone przez rządy, a udostępniane biznesowi, przyczyniały się do budowy nowoczesnej gospodarki cyfrowej, podnoszącej komfort życia obywateli. Nie chcemy jednak, by służyły do budowania przewag kompetencyjnych prywatnych firm nad państwowymi. W tym kierunku potrzebny jest jeszcze większy wysiłek – zarówno instytucji unijnych, jak i państw narodowych.”

About the author: Piotr