Wystąpienie w PE podczas debaty o zapobieganiu rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Ta cudowna przestrzeń wolności jaką jest internet, nie może być instrumentem i narzędziem dla zwyrodnialców i zbrodniarzy, dla terrorystów, którzy poprzez internet modelują czasami umysły młodych ludzi, kobiet, dzieci, zmuszając ich, namawiając do aktów terrorystycznych! W #ParlamentEuropejski dyskutowaliśmy o zapobieganiu rozpowszechniania tresci o charakterze terrorystycznym. #terroryzm #internet #bezpieczenstwo #terroryści #służbyspecjalne

Debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019.

Podczas trwającej w #Bruksela  sesji Parlamentu Europejskiego miała miejsce #debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019. Jako autor 11 sprawozdań, odnosząc się do absolutoriów dotyczących agencji, wskazywałem, że rozwiązania w zakresie zarządzania agencjami są często zbyt złożone lub funkcjonują słabo. Zarządy niektórych agencji są dość duże, co grozi […]