Dzień Europy – podpisanie Deklaracji Schumana

🔹 9 maja jest oficjalnym dniem-symbolem #UniaEuropejska 🇵🇱🇪🇺. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako #PlanSchumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 roku.

✴️ Robert Schuman to jeden z pomysłodawców (obok K. Adenauera i A. Gasperiego) zjednoczonej Europy. Dwukrotny premier Francji, minister finansów i spraw zagranicznych, jednogłośnie wybrany pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

✴️ Był głęboko wierzącym katolikiem. Jego religijność była podstawą budowania Unii Europejskiej. Według Schumana „wartość Europy to #Europa wartości”.

🔹 W 1990 roku został otwarty jego proces beatyfikacyjny.

🔹 Sługa Boży #RobertSchuman urodził się w Luksemburgu w 1886 r., do szkoły uczęszczał w niemieckim wówczas Metzu, po czym studiował prawo w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W tym czasie zaangażowany był w działalność niemieckich katolickich stowarzyszeń studenckich. W czasie I wojny światowej znalazł się w niemieckim batalionie pracy. Sam o sobie mówił: „Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz z serca”.

✴️ Mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej i niechęci, jakie panowały między agresorem z czasu II wojny światowej – Niemcami, a ich ofiarą – Francją, wystąpił z propozycją pojednania, połączenia obu państw w jedną wspólnotę gospodarczą. Powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Kontynuacją tego porozumienia była założona w 1957 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza (#EWG), która następnie przekształciła się we Wspólnotę Europejską, a w 1992 r. w Unię Europejską. Ta nowa wspólnota miała być, zgodnie z ideą założycieli, Europą ojczyzn oraz wartości międzyludzkich.

✴️ W 1958 r. #Schuman został jednogłośnie wybrany pierwszym przewodniczącym #ParlamentEuropejski w #Strasburg. Zmarł w 1963 r.

✴️ Wyniesienie w najbliższym czasie na ołtarze wielkiego francuskiego polityka jest wyrazem budowania jedności kontynentu na fundamencie prawdziwego dobra, wolności i wiary Europejczyków. #DzieńEuropy #UE #EU

About the author: Marcin