Największe dofinansowanie: ponad 17 milionów 600 tysięcy zł

Największe #dofinansowanie: ponad 17 milionów 600 tysięcy zł (czyli ok. 85 % wartości) Kolegiata NMP Królowej Świata otrzymała z programu, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczególnie podziękowania dla Profesor Piotr Gliński za wsparcie w całym procesie, za dzisiejszą obecność w Stargardzie oraz wcześniejsze wizyty w […]