Warto przypomnieć, jak głosowali europosłowie z Polski ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego, popierającej Zielony Ład

Gdy mieszkańcy Europy, a zwłaszcza rolnicy rozpoczęli protesty przeciw lewackiemu „Zielonemu Ładowi”, który naszemu kontynentowi przynieść może tylko nędzę i upadek gospodarczy (dość wspomnieć postulowaną obecnie redukcję CO2 o 90 procent!) warto przypomnieć, jak głosowali europosłowie z Polski ws. rezolucji Parlamentu Europejskiego, popierającej Zielony Ład – 15 stycznia 2020 roku.

Zielony Ład poparli europosłowie KO, Lewicy, Polski2050 i PSL. Przeciw głosowali europosłowie PiS. Ostateczznie lewackie założenia przyjęto większością 482 głosów – w tym 23 głosami z Polski.

Przypomnijmy, za Oskarem Szafarowiczem, kto z „naszych” europosłów był ZA. Oto ich lista: Bartosz Arłukowicz (KO), Jerzy Buzek (KO), Jarosław Duda (KO), Tomasz Frankowski (KO), Andrzej Halicki (KO), Krzysztof Hetman (PSL), Danuta Huebner (KO), Adam Jarubas (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL), Ewa Kopacz (KO), Janusz Lewandowski (KO), Elżbieta Łukacijewska (KO), Jan Olbrycht (KO), Radosław Sikorski (KO), Róża Thun (KO; dziś Polska2050), Marek Balt (Lewica), Marek Belka (KO/Lewica), Robert Biedroń (Lewica), Włodzimierz Cimoszewicz (KO/Lewica), Łukasz Kohut (Lewica), Leszek Miller (KO/Lewica), Bogusław Liberadzki (Lewica) oraz osławiona Sylwia Spurek (Zieloni).

Przeciw lewackiemu „ładowi” głosowało 136 europosłów, w tym 25 z Polski. Oto lista polskich europosłów z PiS-EKR: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Joanna Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski.

Źródło: TVRepublika.pl

About the author: Piotr