Joachim Brudziński – jeden z aktywniejszych posłów bieżącej kadencji (2019-2024)

  • 10229 wystąpień w Parlamencie Europejskim podczas debat
  • 42 sprawozdania jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca
  • 20 opinie jako sprawozdawca lub kontrsprawozdawca
  • 155 projekty rezolucji
  • 492 pisemne wyjaśnienia dot. głosowania
  • 41 pytania wymagające odpowiedzi pisemnej

Joachim Brudziński jest posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS oraz członkiem grupy EKR.

About the author: Piotr