Prezentacja kandydatów w wyborach do PE

Zaprezentowaliśmy listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwo zachodniopomorskie i lubuskie.

Poniżej krótkie informacje o naszych kandydatach.

✳️ 1. JOACHIM BRUDZIŃSKI
Urodzony w 1968 roku. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2005 roku poseł na Sejm RP V, VI, VII oraz VIII kadencji. Jeden z inicjatorów powstania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobył najlepszy wynik (z kandydatów ze wszystkich ugrupowań) w tzw. okręgu szczecińskim – prawie 47 tys. głosów. W latach 2015-2018 wicemarszałek Sejmu RP. Od początku 2018 roku pełni funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wieloletni lider Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim. Działalność polityczną rozpoczynał w 1991 roku w Porozumieniu Centrum. Przez blisko 10 lat pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, od 2016 roku – wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, współautor zwycięskich kampanii wyborczych środowiska PiS.

✳️ 2. CZESŁAW HOC
Urodzony w 1954 roku. Ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Posiada specjalizację II stopnia chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i endokrynologii. Wielokrotnie nagradzany, w tym przez Ministra Zdrowia. Autor wielu ogólnopolskich publikacji naukowych. Poseł V, VI, VII oraz VIII kadencji. Wcześniej radny wojewódzki. Od grudnia 2015 roku sprawuje mandat posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiada w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rybołówstwa. Jeden z bardziej aktywnych europosłów, w grupie EKR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) – 3 miejsce, a 21 miejsce spośród wszystkich 751 Posłów w Parlamencie Europejskim.

✳️ 3. ELŻBIETA RAFALSKA
Urodzona w 1955 roku. Z wyróżnieniem ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielkopolskim. Była nauczycielem akademickim, dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako samorządowiec i jako polityk ogólnopolski zasiadając w Senacie VI kadencji, a także w Sejmie VI, VII, VIII kadencji. Od 2015 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialna za wprowadzenie programów takich jak „500+”, „Opieka 75+”, „Mama 4+”, „Dobry start”.

✳️ 4. JERZY MATERNA
Urodzony w 1956 roku. Ukończył Wydział Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz Podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych. Pracował w branży budowlanej jako kierownik budowy, w spółkach prawa handlowego na kierowniczych stanowiskach, prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2005 roku sprawuje mandat Posła na Sejm RP. W latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym nadzorował sprawy żeglugi śródlądowej, w szczególności: bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, transportu wodnego śródlądowego.

✳️ 5. MAŁGORZATA GOLIŃSKA
Urodzona w 1980 roku. Ukończyła leśnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także odbyła studia podyplomowe z agrobiznesu i obszarów wiejskich. Od początku swojej kariery zawodowej była związana z Nadleśnictwem Szczecinek. Posiada wieloletnie doświadczenie samorządowe. Przez dwie kadencje pełniła obowiązki Radnej Miasta Szczecinek. Od 2015 roku sprawuje mandat poselski VIII kadencji, będąc członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w tym podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W 2018 roku została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz objęła funkcję Głównego Konserwatora Przyrody.

✳️ 6. MICHAŁ JACH
Urodzony w 1951 roku. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Szczecińskim, studia MBA Uniwersytetu Szczecińskiego & Manchester Metropolitan University ze specjalizacją „Organizacja i zarządzanie”. Posiada szeroki zakres wiedzy w dziedzinie ekonomii, gospodarki, energetyki, pozyskiwania funduszy unijnych i obronności, a także biegle włada językiem angielskim. Oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Podczas swojej kariery zawodowej pracował również jako menadżer, wykładowca i syndyk. Poseł na Sejm V, VII oraz VIII kadencji. Od 2015 roku sprawuje funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

✳️ 7. MICHAŁ KAMIŃSKI
Urodzony w 1984 roku. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (inż. Transportu, mgr ekonomii ), Absolwent MBA. W przeszłości prywatny przedsiębiorca związany z audytami, badaniami i certyfikatami energetycznymi w branży budowlanej. Od kilku lat pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podmiocie zajmującym się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie w agencji na stanowisku zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego w Szczecinie. W 2018 roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

✳️ 8. HELENA HATKA
Urodzona w 1956 roku. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kształciła się również na Portland State University, a także Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Prowadziła własną działalność gospodarczą, pracowała na stanowiskach menedżerskich. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie ochrony zdrowia, powszechnego ubezpieczenia Zdrowotnego. W latach 2007 – 2011 roku pełniła urząd Wojewody Lubuskiego. Senator RP VIII kadencji. Jest członkiem zarządu krajowego Porozumienia Jarosława Gowina. W 2018 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskała mandat radnej sejmiku lubuskiego i pełni funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej.

✳️ 9. MAŁGORZATA JACYNA – WITT
Urodzona w 1956 roku. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej. Posiada bardzo duże doświadczenie menedżerskie i biznesowe. Jest przedsiębiorcą od 25 lat. W ostatnich latach zaangażowana we wspieranie przemysłu stoczniowego. Od 2002 roku skuteczny samorządowiec pracujący na rzecz mieszkańców Szczecina (w radzie miasta) oraz Regionu – w Zachodniopomorskim Sejmiku . W 2018 roku została po raz kolejny radną, obecnie pełni funkcję szefowej klubu radnych PiS w Sejmiku.

✳️ 10. WŁADYSŁAW DAJCZAK
Urodzony w 1959 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni samorządowiec, radny miasta oraz radny województwa lubuskiego. W 2007 r. otrzymał mandat w wyborach parlamentarnych do Senatu RP VII kadencji otrzymując ponad 90 tys. głosów. Od 2015 roku sprawuje Urząd Wojewody Lubuskiego.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

About the author: Marcin