Joachim Brudziński: Policja nie może być ograniczana polityczną poprawnością

Dziś, podczas trwającej w Parlamencie Europejskim w Brukseli sesji plenarnej, miała miejsce dyskusja na temat strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa. Udział w debacie wziął eurodeputowany PiS, Joachim Brudziński.

„Terroryzm, handel ludźmi, narkotykami, bronią, pornografia dziecięca” – Joachim Brudziński wyliczał niektóre z zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli UE. „Na tej szali po jednej stronie mamy państwa demokratyczne, a po przeciwnej bezwzględnych przestępców” – powiedział. Eurodeputowany stwierdził, że państwa demokratyczne nie mogą być bezbronne i muszą znaleźć siłę i determinację do tego, aby walczyć z najgroźniejszą przestępczością.

Były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zauważył, że zagrożenie bezpieczeństwa Europy niestety tkwi również w państwach UE, czego przykładem jest dyskutowany niedawno przez PE proceder sprzedaży obywatelstwa przez niektóre państwa, również najgroźniejszym przestępcom. „Mamy przemyt ludźmi, który przynosi dziś większe dochody, niż handel bronią czy narkotykami i są państwa członkowskie, które poprzez chociażby różnego rodzaju organizacje pozarządowe, tych przestępców wspierają” – mówił. Europoseł stwierdził, że UE może wygrać walkę, jeżeli będzie skoordynowana i będzie współpracować. „Policja nie może być ograniczana polityczną poprawnością, chociażby w walce z islamskim terroryzmem. Europa nie może być bezbronna. Wygramy tę wojnę pod warunkiem, że będziemy równie bezwzględni i równie zdeterminowani jak najgroźniejsi przestępcy” – podsumował Brudziński.

Rezolucja jest odpowiedzią Parlamentu na nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa zaproponowaną przez Komisję. Strategia zapowiada inicjatywy w szerokim zakresie obszarów polityki, w tym w zakresie handlu ludźmi, radykalizacji postaw, broni palnej, narkotyków, przemytu migrantów, zagrożeń cybernetycznych i wzmocnienia mandatu Europolu.

źródło: grupaekr.pl

About the author: Piotr