Mechanizm warunkowości to nic innego jak bat na prawicowe rządy.

✅ Mechanizm warunkowości to nic innego jak bat na prawicowe rządy.

✅ „Warunkowość wydatkowania środków #UniaEuropejska 🇪🇺 musi opierać się na obiektywnych, konkretnych, mierzalnych i adekwatnych kryteriach nie pozwalających na polityczne instrumentalizacje i powstanie niepewności.”

✅ „Stosowanie ogólnego mechanizmu warunkowości nie może tworzyć pola do nadużyć i swoistego rodzaju emocjonalnego pobudzenia, z czym często w tej Izbie mamy do czynienia.”

➡️ Podczas ostatniej sesji plenarnej #ParlamentEuropejski miała miejsce debata dotycząca mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności, miałem zaszczyt zabierać głos w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów #EKR.

About the author: Piotr