Debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019.

Podczas trwającej w #Bruksela  sesji Parlamentu Europejskiego miała miejsce #debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019. Jako autor 11 sprawozdań, odnosząc się do absolutoriów dotyczących agencji, wskazywałem, że rozwiązania w zakresie zarządzania agencjami są często zbyt złożone lub funkcjonują słabo. Zarządy niektórych agencji są dość duże, co grozi […]