Debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019.

🔹Podczas trwającej w #Bruksela 🇵🇱🇪🇺 sesji Parlamentu Europejskiego miała miejsce #debata oraz głosowanie dotyczące 52 sprawozdań w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego instytucjom i agencjom unijnym za rok 2019.

🔹Jako autor 11 sprawozdań, odnosząc się do absolutoriów dotyczących agencji, wskazywałem, że rozwiązania w zakresie zarządzania agencjami są często zbyt złożone lub funkcjonują słabo.

🔹Zarządy niektórych agencji są dość duże, co grozi nieefektywnością w podejmowaniu decyzji i dużymi kosztami administracyjnymi. W przypadku większości agencji należy poprawić rozliczalność i wyniki oraz usprawnić sprawozdawczość, aby skupić się nie tylko na działalności agencji, ale także na ich wkładzie w politykę.

🔹Omówiłem uwagi dotyczące Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (#EASO) i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (#ACER) wskazując na zastrzeżenia w sprawie legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń wydanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (#ETO).

🔹Wszystkie sprawozdania polskich eurodeputowanych zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Zabierałem głos w imieniu grupy #EKR.

About the author: Piotr