Joachim Brudziński podczas debaty dot. legalnej migracji zarobkowej

✅ Należy podkreślić, że kompetencje Unii Europejskiej w zakresie migracji są mocno ograniczone. ✅ To państwa członkowskie – podkreślam – to państwa członkowskie decydują ilu i jakich migrantów potrzebują.

About the author: Piotr