Joachim Brudziński otwiera wystawę w Brukseli

Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Europosła Joachima Brudzińskiego otwarto wystawę pt. „Troska o środowisko naturalne Pomorza Zachodniego. 30 lat aktywności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.” W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Funduszu – Marek Subocz – Prezes Zarządu, Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu i koordynator projektu wystawy, Szymon Gajda – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony z Gdańska oraz grupa niemal 50 pracowników Wojewódzkiego Funduszu pracujących na co dzień w jego zachodniopomorskich biurach – w Szczecinie, Koszalinie oraz Szczecinku.

Joachim Brudziński otwierając wystawę podkreślił, że kolejny raz z dumą prezentuje piękno, wartości i sukcesy Polski, a w szczególności regionu Pomorza Zachodniego, który reprezentuje. Jak mówił, wystawa jest podsumowaniem 30 letniej działalności Funduszu w Szczecinie, której efekty zostały przedstawione na 31 planszach. „Pokazane są realne miejsca, które powstały lub funkcjonują dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, prezentujemy na niej zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta, które otrzymują odpowiednie warunki do rozwoju oraz przedstawiamy działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz powstające przy naszym wsparciu szkolne Ekopracownie” – mówił. Ponadto, jak dodał, na wystawie zaprezentowane się także przykłady wsparcia służb mundurowych poprzez zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu. „To zagadnienie jest mi szczególnie bliskie i jako były minister spraw wewnętrznych i administracji dziękuję za wsparcie, które przekazujecie strażom pożarnym – OSP oraz PSP i Policji. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa jest także ogromne wsparcie udzielane Pogotowiu Ratunkowemu oraz Wodnemu Pogotowiu Ratunkowemu” – zaznaczył. Jak podkreślił, „są to inwestycje w bezpieczeństwo nas wszystkich, nie tylko mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ale także odwiedzających nas turystów”, a wsparcie finansowe Funduszu to poprawa ochrony środowiska, jakości powietrza i zrównoważony rozwój.

źródło: pis.org.pl

About the author: Piotr