Eurodeputowani PiS o konflikcie w Górskim Karabachu

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się dyskusja o zniszczeniu dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu. W debacie udział wzięli europosłowie PiS Joachim Brudziński i Ryszard Czarnecki.

Joachim Brudziński mówił, że zarówno w potocznym jak i politologicznym postrzeganiu konfliktu azersko-ormiańskiego jest on sporem terytorialnym i ma charakter narodowościowy. Jednak, jak donosi Watykan News, od czasu zawieszenia broni pomiędzy Azerami i Ormianami oraz przejęcia kontroli nad znaczną częścią Górnego Karabachu przez Azerów dochodzi do bestialskiego niszczenia religijnego i kulturowego dziedzictwa ormiańskiego na tych ziemiach. „Na terenach zajętych przez wojska azerskie znajduje się co najmniej 1456 zabytków kultury, religii, historii Ormian. Ormianie na całym świecie obawiają się, że zabytki te może spotkać to samo, co spotkało kościoły i zabytki w Nachiczewaniu” – mówił eurodeputowany.

Jak przekazał polski polityk, według oficjalnych danych w regionie zburzono do tej pory 28 tys. zabytkowych obiektów, w tym 89 kościołów, 5840 ręcznie rzeźbionych kamiennych krzyży tzw. kaczkarów oraz nagrobków. „Pojęcie ludobójstwa trafiło do prawa międzynarodowego dzięki studiom i badaniom nad przerażającą rzezią dokonaną na ludności ormiańskiej. Badania te prowadził polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafal Lemkin. Dziś świat musi protestować, zwrócić uwagę na inne zagrożenia. Tym zagrożeniem, bestialstwem jest ludobójstwo kulturowe” – podkreślił Brudziński.

Ryszard Czarnecki wskazał, że jako człowiek może mówić o ludzkich dramatach tych, którzy mieszkają na omawianym obszarze i tych, którzy stamtąd musieli uciekać, natomiast jako historyk może opowiadać o długiej i skomplikowanej historii tego regionu. „Jednak jako polityk, który był w tym regionie przeszło 20 razy, mogę powiedzieć, że z konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem najbardziej cieszy się ten, który toczy wojnę na Ukrainie – pułkownik Putin. On jest beneficjentem tego konfliktu” – przekonywał.

Były wiceprzewodniczący PE przypomniał spotkania w Soczi, podczas których spotkali się prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew i owczesny  prezydent Armenii Serge Sarkisjan  i kiedy to Putin był sędzią, mediatorem, tym który rozstrzygał. „Pamiętajmy, że na pytanie qui bono? odpowiedzią jest:  Rosja i Putin” – zakończył Ryszard Czarnecki.

27 września 2020 r. wybuchły nowe walki między Azerbejdżanem a Armenią, w wyniku których zginęły tysiące ludzi. W dniu 9 listopada 2020 r. Azerbejdżan, Armenia i Rosja podpisały trójstronne porozumienie o zakończeniu konfliktu o Górski Karabach. Od tego czasu Azerbejdżan kontroluje około jednej trzeciej Górskiego Karabachu, a także siedem przylegających do tego regionu okręgów, które znajdowały się w rękach Armenii od czasu konfliktu w latach 1991-1994. Armenia twierdzi, że Azerbejdżan celowo niszczy ormiańskie dziedzictwo kulturowe i religijne na odzyskanym przez siebie terytorium, natomiast Azerbejdżan zaprzecza temu i twierdzi, że obiekty chrześcijańskie nie są ormiańskie, a raczej są dziedzictwem kaukaskich Albańczyków. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że UNESCO planuje wysłać misję do Górskiego Karabachu na prośbę Armenii w celu zbadania przypadków niszczenia przez Azerbejdżan obiektów ormiańskiego dziedzictwa kulturowego, jednakże Azerbejdżan zwleka z wysłaniem misji i jeszcze jej nie zatwierdził.

źródło: grupaekr.pl

About the author: Piotr